Biznes

Kim jest trener biznesu i psycholog biznesu?

trener biznesu i psycholog biznesu
trener biznesu i psycholog biznesu

Niewielu ludzi wie kim jest trener biznesu i psycholog biznesu oraz na czym polegają ich usługi.

Aby odpowiedzieć na to nurtujące pytanie sięgnijmy do historii pojęcia trener biznesu. W języku angielskim istnieją takie pojęcia jak coach i coaching, które pierwotnie oznaczały trener sportowy lub trening sportowy. Wyobraźcie sobie jak trener trenuje drużynę piłkarską lub skoczka czy boksera. Czyli jest to relacja nauczyciel – uczeń, gdzie nauczyciel to coach, a uczeń to sportowiec. Innymi słowy trener uczy sportowca osiągać sukcesy sportowe.

Zdając sobie sprawę z efektywności zastosowania formuły „nauczyciel – uczeń”, jeszcze w XX wieku spróbowano tą zasadę przenieść na grunt biznesu. W tej sytuacji już mamy relację trener – biznesmen, czyli osoba sprawująca opiekę w zakresie prowadzenia biznesu w konkretnej firmie. Przeprowadzając analogię do trenera sportowego, trener biznesu pomaga osiągać sukcesy w biznesie dla biznesmena.

Zatem coach znaczy tyle co trener, a pojęcia business coaching lub business coach mają polski odpowiednik: trener biznesu lub trening biznesowy, a stosując kalkę językową często mówi się biznes coaching lub coaching biznesowy. Chociaż prawidłowo po polsku jest trener biznesu.

Zatem trener biznesu świadczy usługi pomagające osiągnąć cel biznesowy poprzez odpowiednią optymizację procesów biznesowych.

Kim w takim razie jest psycholog biznesu?

Merytorycznie terminy trener biznesu i psycholog biznesu są podobne do siebie. Psycholog biznesu pomaga zastosowywać wiedzę z zakresu psychologii w biznesie, gdyż psychologia jako nauka ma zastosowanie m.in. w biznesie. Np. psychologia jest wykorzystywana w reklamie, public relations, marketingu, wtedy jest ona określana takim mianem jak psychologia reklamy, która pomaga zwiększyć efektywność i skuteczność działań reklamowych i marketingowych oraz PR. Dzięki zastosowaniu psychologii w reklamie można bardziej skutecznie oddziaływać na konsumenta, na jego zachowanie i preferencje, a tym samym skłaniać go do zakupu danego towaru bądź usługi.

W psychologii biznesu już nie od dziś wiadomo, że na konsumenta i jego zachowania oddziałują różne emocję, które mogą być wywołane przez różne bodźce. Do nich m.in. należą zapachy, dźwięki i kształty etc. Do innej kategorii bodźców należą: uśmiech, małe dzieci, małe kotki i pieski, seks, kobiety etc.

Zatem psycholog biznesu podobnie jak trener biznesu świadczy usługi na rzecz firm, instytucji, organizacji, które mają pomoc w osiągnięciu celów biznesowych poprzez zwiększenie skuteczności działań reklamowych i marketingowych oraz  PR.

Naturalnie pojawia się pytanie w jakiej formie trener i psycholog biznesu świadczą swoje usługi?

Dla osób indywidualnych usługi są świadczone w formie indywidualnych sesji trenerskich, zwanymi również sesjami coachingowymi. Jest to spotkanie w formule 1+1, czyli trener biznesu lub psycholog biznesu i klient zainteresowany pomocą w określeniu i osiągnięciu celu.

Dla firm usługi są świadczone w formie szkoleń grupowych. Szkolenia odbywają się w formule 1+5, czyli jeden psycholog i trener biznesu i grupa w ilości 5 osób, które są zainteresowane pomocą w określeniu i osiągnięciu celu biznesowego.

Spotkania z trenerem i psychologiem biznesu mogą mieć również formę mieszaną, tj łączenie sesji indywidualnych i szkoleń grupowych.

Takie sesję i szkolenia zazwyczaj nazywają się coachingiem czyli treningiem. W zależności od celów, które klient planuje osiągnąć, coaching ma wielu odmian i określeń: coaching biznesowy, coaching kariery, coaching zawodowy, coaching osobisty, coaching personalny etc.

Podsumowując i odpowiadając na przewodnią myśl artykuły, trener biznesu i psycholog biznesu to są specjaliści, którzy pomagają określać cele biznesowe i je realizować przy pomocy odpowiednich narzędzi i metod w formie sesji i szkoleń.

Dodaj komentarz