Biznes

Kredyt dla firm w rachunku firmowym i jego zalety

Małe firmy mają z reguły nieco trudniej o otrzymanie kredytu niż większe podmioty. Najłatwiej starać im się o tzw. overdraft – czyli kredyt, który występuje na ich bieżącym rachunku. Jakie są najważniejsze zalety tego typu produktu bankowego?

ranking lokatKredyty dla firm na rachunku bieżącym często przybierają formę limitu debetowego lub kredytu odnawialnego. Tak czy inaczej, możliwe zadłużenie firmy jest określane w umowie limitu, którą podmiot zawiera z bankiem. Od czego zależy wielkość wspomnianego limitu? Przede wszystkim od wielkości i częstotliwości wpływów na rachunek oraz średnich dochodów firmy.

Zalety kredytu firmowego na rachunku bieżącym

Finansowanie przedsiębiorstw w ramach kredytu na rachunku bieżącym, jak każde inne źródło finansowania działalności firmy niesie ze sobą określone korzyści. Tego typu finansowanie firm to przede wszystkim niespotykana nigdzie indziej wygoda. Komfort ten wynika głównie z tego, iż stan własnych, koniecznych do bieżącej działalności firmy może być na bieżąco uzupełniany zgodnie z otrzymanym przez bank limitem. W sposób oczywisty pozwala to na uniknięcie potencjalnych problemów z płynnością finansową przedsiębiorstwa. W ramach kredytu dla firm na rachunku bieżącym przedsiębiorcy mogą chociażby opłacać towary, usługi, podatki, wynagrodzenia etc. Przesuwanie płatności staje się przeszłością, a wszystko dzięki samodzielnemu kredytowaniu wydatków z dostępnego limitu na rachunku.

Na jak długo udzielane są kredyty dla firm na rachunku bieżącym? Z reguły przyznaje się je na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Oczywiście istnieje możliwość przedłużenia kredytu na kolejne okresy. Zależy to jednak od kondycji finansowej firmy oraz spłacania bieżących zobowiązań z tytułu kredytu.

Niezaprzeczalną zaletą firmowego kredytu na rachunku bieżącym jest finansowanie działalności gospodarczej bez konieczności ustalania dodatkowych zabezpieczeń kredytu. Same środki mogą być swobodnie przeznaczane na dowolny cel. Warto pamiętać, że każda wpłata wpływająca na konto automatycznie obniża zadłużenie, a tym samym odnawia dostępny na rachunku bieżącym limit. Oczywiście z środków nie trzeba korzystać permanentnie. Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest korzystanie z nich wyłącznie wtedy, gdy podmiot potrzebuje źródła dodatkowego finansowania. Dla wielu przedsiębiorców spore znaczenie ma również fakt, iż odsetki od kredytu firmowego na rachunku bieżącym można swobodnie wliczać w koszty uzyskania przychodu. Reasumując – kredyt dla firm w rachunku firmowym to rozwiązanie wygodne i dosyć opłacalne. Te dwie zalety w zasadzie pisują całokształt tego produktu bankowego i określają jego użyteczność dla rozwoju firm.

Dodaj komentarz