Ekonomia

Produkty bankowe dla posiadaczy środków finansowych – charakterystyka

Do produktów bankowych najsilniej przykuwających uwagę przeciętnego klienta należą przede wszystkim kredyty bankowe. Konieczność wydania zarobionych pieniędzy wywołuje potrzebę dokładnej analizy rynku. Inaczej jest jednak, gdy klient chce powierzyć swoje pieniądze. Niechęć do zagłębiania się w szczegóły oferty i poszczególnych umów bierze górę nad rozsądnym podejściem do inwestowania, przez co rodzą się nieporozumienia. Warto poznać ofertę depozytów bankowych bliżej, aby ich uniknąć.

Rachunki bieżące

pieniądzePodstawową ofertę bankową stanowią depozyty bieżące, tzw. rachunki bieżące. W chwili obecnej posiada je znaczna część społeczeństwa, nie pomijając przy tym młodzieży. Popularność depozytów bieżących wynika z ich przydatności w codziennym życiu. Bezgotówkowe transakcje, zabezpieczenie środków przed kradzieżą, brak konieczności noszenia ze sobą znacznych sum gotówki, uproszczone schematy opłat, nie tylko domowych rachunków, ale i wypłaty wynagrodzenia. Jednak ze względu na funkcję, banki raczej nie oferują zbyt wygórowanej możliwości osiągnięcia zysku przy użyciu rachunków bieżących. Co istotne, często wymagają opłat za obsługę konta oraz poszczególne usługi.

Rachunki terminowe – lokaty bankowe

Na drugim końcu szali znajdują się lokaty bankowe, szczególnie te w postaci depozytów terminowych ściśle przestrzegających określonych umową terminów. W tej grupie znajduje się większość tradycyjnych lokat bankowych, zarówno opisanych oprocentowaniem stałym, jak i tych określonych oprocentowaniem zmiennym, oraz lokaty strukturyzowane. Pod względem oferowanego zysku, lokaty terminowe uznawane są za najlepsze oferty. problemem jest jednak niewielka, a czasem wręcz zerowa płynność finansowa. Zerwanie umowy lokaty terminowej najczęściej oznacza rezygnację z naliczonych odsetek, a w przypadku lokat strukturyzowanych, nawet utratę części wpłaconego na rachunek kapitału podstawowego. W każdym wypadku klient traci, działająca na pieniądz inflacja zmniejsza jego możliwości nabywcze, czyli wartość. utrata samych tylko odsetek oznacza realną stratę kapitału, choć nie jest ona wyrażona kwotowo.

Rachunki pośrednie

Dla urozmaicenia oferty i przyciągnięcia specyficznej grupy odbiorców, banki przygotowały ofertę produktów o pośrednim charakterze pomiędzy rachunkami bieżącymi, a rachunkami terminowymi. W ofercie tej znajdują się konta oszczędnościowe oraz lokaty progresywne. Oba rodzaje produktów oferują większą płynność finansową w porównaniu do lokat terminowych, umożliwiając wpłacanie i wypłacanie środków w trakcie trwającej umowy (lokaty w nieco mniejszym stopniu). Lokaty progresywne również należą do lokat terminowych, jednak możliwość większego dysponowania środkami znacznie je odróżnia od poprzedniej grupy. Oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych jest wyższe niż w przypadku rachunków bieżących, jednak mniejsze niż dla lokat terminowych ze względu na mniejszą pewność ze strony banku co do kwoty, jaką może dysponować w następnych miesiącach.

Dodaj komentarz