Biznes

Druki KRS – niezbędne informacje

druki krsO ile przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne muszą być rejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o tyle te prowadzone przez spółki, stowarzyszenia bądź fundacje wymagają wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowniczym (KRS). Lista podmiotów, których powołanie wymaga wpisu w KRS jest bardzo długa, ale i tak znacznie krótsza od listy formularzy, jakie należy wypełnić, aby daną instytucję do KRS wpisać. Druki KRS sprawiają też sporo kłopotów podczas wypełniania. Nieprawidłowo wypełnione wnioski są zwracane, a złożenie każdego kolejnego wymaga ponownego wniesienia sądowej opłaty. Jednakże dobór właściwych formularzy oraz treść, która ma się na nich znaleźć, są bardzo ściśle określone i jeśli będziemy postępować zgodnie z regułami, wpis do KRS pójdzie nam szybko i sprawnie.

Jeżeli naszym celem jest wpisanie do KRS spółki, spółdzielni, stowarzyszenia bądź fundacji, powinniśmy wybrać stosowny druk z listy od KRS-W1 do KRS-W14 (np. spółka z o. o. To KRS-W3). Wspomniany druk jest po prostu wnioskiem o wpisanie podmiotu do rejestru. Niezbędny będzie także zestaw załączników, różny w zależności od rodzaju rzeczonego podmiotu oraz innych okoliczności. Załączniki mogą dotyczyć wspólników i partnerów spółki, wyliczać organy nią zarządzające, informować o sposobie jej powstania, charakteryzować rodzaj prowadzonej przez nią działalności itd. Formularze o kodzie KRS-Z służą do wnioskowania o naniesienie zmian w istniejącym już wpisie, zaś te o nazwie KRZ-X mają na celu jego usunięcie z rejestru. Jeżeli chcemy wnioskować o nadanie naszemu podmiotowi statusu organizacji pożytku publicznego, składamy druk KRS-W-OPP.

Wypełniając druki KRS należy podawać te i tylko te informacje, o które jesteśmy proszeni. Jeżeli nie zastosujemy się do tych wytycznych, nasz wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych, bez analizy naniesionych danych. Możemy wypełniać komputerowo lub odręcznie, ale zawsze dużymi, czytelnymi literami, najlepiej o czarnym kolorze. Starajmy się unikać kreślenia lub korzystania z korektora. Wypełniamy tylko pola jasne; pola ciemne wypełnia sąd. Pola jasne, ale niewypełnione należy przekreślić. Wszystkie egzemplarze muszą być podpisane przez te same osoby reprezentujące wnioskujący podmiot.

Wszystkie formularze wniosków do KRS są dostępne do pobrania na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Z kolei wzory prawidłowo wypełnionych formularzy można znaleźć w sądach gospodarczych, a także w urzędach gmin. Wypełnione druki KRS zanosimy do sądu rejestrowego, gdzie załatwiamy także inne sprawy związane z działalnością naszego podmiotu. Rejestrując naszą organizację w Warszawie możemy się udać do któregoś z trzech mieszczących się tam Wydziałów Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli dysponujemy podpisem elektronicznym, możemy też złożyć wniosek przez Internet. Kiedy już uzyskamy wpis, drogą internetową możemy także uzyskać bezpłatny odpis z rejestru potwierdzający obecność w nim naszego podmiotu.

Dodaj komentarz