Ekonomia

Wpływ stóp procentowych na oprocentowanie lokat

Stóp procentowych boimy się. Zwłaszcza finansjera. Posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, na których są ustalane wysokości stóp procentowych zawsze wzbudzają emocje i poruszają giełdę. Rada Polityki Pieniężnej każdego miesiąca, jeden raz ustala wysokość stóp procentowych banku centralnego i od tego wszystko się zaczyna, co otrzymujemy w bankach. Od stóp procentowych zależy oprocentowanie lokat, kurs naszej waluty, oprocentowanie kredytów i pożyczek.

Czym są stopy procentowe?

bankipolskieWysokość stóp procentowych jest bardzo ważnym narzędziem regulacyjnym. Dzięki niemu jest stymulowana gospodarka kraju i hamowana inflacja. Ale przede wszystkim stopy procentowe gwarantują istnienie banków, a także lokaty bankowe. Bank, aby żyć, musi zarabiać na siebie i wypracowywać zyski. Jednym ze sposobów na to jest pożyczanie pieniędzy od klientów i pożyczanie pieniędzy swoim klientom w formie kredytów lub pożyczek. I to, co w danym momencie jest bardziej atrakcyjne warunkują stopy procentowe ustalane przez Politykę Rady Pieniężnej. Bank pożycza również pieniądze między innymi z banku centralnego. Cena takiej, pożyczki jest nierozerwalnie związana z wysokością stóp procentowych.

Wśród stóp procentowych wyróżniamy: stopę depozytową, lombardową, redyskontową i referencyjną. Najważniejsza dla ustalania wysokości oprocentowania lokat i kredytów jest ostatnia, czyli stopa referencyjna. Wysokość podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego wpływa na stawki WIBOR. To one są podstawa do określenia wysokości stopy oprocentowania pożyczek udzielanych przez banki. Lokata w pojęciu bankowym jest również pożyczką, ale pożyczką oprocentowaną. Bank oddaje więcej niż pożycza, a zysk trzeba jakoś przecież wypracować. Pożyczanie od klienta indywidualnego, czyli zastosowanie lokat terminowych jest tańsze niż pożyczanie kapitału z innego banku, dlatego też bankom nie zależy na tym, by oprocentowanie lokat było najwyższe.

Ale oprocentowanie lokat bywa wyższe niż wskaźnik WIBOR – aktualne wskaźniki WIBOR możesz znaleźć na tej stronie. Bank jednak na niczym nie traci. Wszystko zależy od jego oferty. Dobrze oprocentowana lokata to może być 2 w 1 produkcie, czyli zakładamy lokatę terminową, a przy okazji zakładamy rachunek osobisty lub otrzymujemy kartę kredytową. Sam zysk dla banku. Bank nie jest instytucją charytatywną, więc nawet, gdy wprost nie bierzemy całej oferty dodatkowej, to zawsze będziemy na liście jego klientów i może w przyszłości jeszcze z jakiegoś produktu skorzystamy. Takie są działania banków.

Jak stopy wpływają na oprocentowanie lokat bankowych?

Jeżeli stopy procentowe rosną, pożyczanie z banku centralnego drożeje. Drożeje również funkcjonowanie banków. Dlatego w tym okresie banki zachęcają odpowiednim oprocentowaniem lokat. Kusza nas atrakcyjnym zyskiem ze złożonego u nich depozytu pieniężnego, czyli dają nam atrakcyjne lokaty. Analizując drugą sytuacje, czyli spadek stóp procentowych – lokaty tanieją, czyli oprocentowanie lokat spada. Jednym słowem im niższe stopy procentowe ogłaszane przez Radę Polityki Pieniężnej, tym gorzej dla Kowalskiego, który chce oszczędzać. Ale nawet w takich czasach porównanie lokat bankowych pozwoli wybrać coś dla siebie.

Dodaj komentarz