Zarys historii Nysy

Miasto Nysa, nazwę swą wzięło od rzeki nad którą leży. Początki osadnictwa na tym terenie sięgają epoki kamiennej, w XII wieku w miejscu dogodnego brodu przez Nysę Kłodzką powstało miasto nowego typu jak na owe czasy. Wiódł tędy szlak podsudecki z zachodu na wschód, drugi szlak wiódł z północy na południe, poprzez…