Materiały i szaty liturgiczne w kościele katolickim.

Kościół katolicki przez wiele wieków kroczył przez przeróżne etapy, nawet czasem dość krwawe. Jednak pragnąłbym skupić się nad ołtarzem i ich przemianami w czasie tylu stuleci. W okresie romańskim ołtarze wznoszone były nie tylko w prezbiterium, ale w dodatku w nawach bocznych. Na ogół zwykłe obrusy haftowane wystarczały do tego,…