Historia gospodarcza Norwegii

Uzyskanie niepodległości w 1905 roku miało korzystny wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Rozwinęły się istniejące jeszcze od średniowiecza przedsiębiorstwa górnicze, metalurgiczne i stocznie jednakże rozwój przemysłu mógł dokonać się głównie w oparciu o obce kapitały, albowiem zbyt słaba była podówczas norweska burżuazja, Zaangażowały się w Norwegii przede wszystkim kapitały angielskie,…