Rolnictwo

Zadbaj o dobrostan zwierząt

Płatności bezpośrednie to spory zastrzyk gotówki dla rolników. Jednak, żeby otrzymać pieniądze z Unii w pełnej wysokości, trzeba spełniać sporo warunków. Od 2013 roku będzie ich jeszcze więcej.

Rolnicy, który ubiegają się o płatności bezpośrednie muszą spełniać zasady wzajemnej zgodności (cross compliance). Są to dość wyśrubowane przepisy, które dokładnie określają, jak prowadzić działalność rolniczą tak, by uprawiane rośliny i hodowane zwierzęta były wolne od chorób. Ważne jest też, by jednocześnie dbać o środowisko naturalne. Po co to wszystko? Po to, by produkowana z nich żywność była wysokiej jakości, zdrowa, naturalna i przede wszystkim, by nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

 

Trzy obszary cross compliance

Zasady cross compliance obowiązują od 2009 roku. Są podzielone na trzy obszary. Dwa z nich obowiązują już od jakiegoś czasu:

– wymogi związane z ochroną środowiska naturalnego oraz identyfikacją zwierząt

– wymogi dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia roślin i zwierząt oraz zasady dotyczące zgłaszania niektórych chorób

Normy te są kontrolowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Państwową Inspekcję Weterynaryjną. Jeżeli rolnik tych wymogów nie przestrzega, a inspektorzy podczas kontroli wykryją nieprawidłowości, musi się liczyć z karami i sankcjami. Najboleśniej z pewnością odczują to w swoich finansach – jedną z kar jest obniżenie wysokości płatności obszarowych. Jeśli zaniedbania są rażące, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna może nawet zamknąć produkcję.

 

Aby zwierzętom żyło się lepiej

W 2013 roku wejdzie w życie kolejny obszar cross compliance – wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt, których celem jest ochrona wszystkich zwierząt znajdujących się w gospodarstwie rolnym. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Państwowa Inspekcja Weterynaryjna będą sprawdzać: powierzchnię stanowiska przypadającą na jedno zwierzę, temperaturę i wilgotność powietrza, natężenie światłą i hałasu, oraz stężenie szkodliwych gazów: amoniaku, siarkowodoru i dwutlenku węgla. Dokładnie przyjrzą się też miejscom, w których przechowywana jest pasza.

Głównie chodzi o to, by sprawdzić, czy w miejscu przechowywania karmy nie znajdują się jednocześnie jakiekolwiek substancje chemiczne czy farmaceutyki.

Sprawdzane będą wszystkie zwierzęta gospodarskie, bydło mleczne i mięsne, trzoda chlewna, owce i konie. Zaostrzone przepisy, a co za tym idzie, bardziej szczegółowa kontrola dotyczyć będzie cieląt i trzody chlewnej.

Poznaj zasady i wprowadź je u siebie

Wielu rolników, choć przepisy jeszcze nie obowiązują, od dawna przestrzega zasad dobrostanu zwierząt. Ci gospodarze, którzy nie są pewni, czy wywiązują się z zasad dobrostanu zwierząt, muszą poznać i wprowadzić nowe zasady w swoich gospodarstwach. Informacje znajdą w oddziałach terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w ośrodkach doradztwa rolniczego. Dobrym źródłem wiedzy na temat zasad dobrostanu zwierząt są też branżowe strony i portale internetowe przeznaczone dla rolników.

 

Warto też porozmawiać na  internetowym forum dla rolników, gdzie można wymienić się wiedzą i doświadczeniem oraz zasięgnąć informacji, jak przystosować gospodarstwo, budynki inwentarskie i stanowiska poszczególnych zwierząt. To ważne nie tylko w przypadku kontroli. Zwierzęta utrzymane w dobrym stanie, spokojnie żyjące, są bardziej wydajne (np. krowy dają więcej mleka). Dobrostan zwierząt może więc zwiększyć wydajność i opłacalność produkcji rolnej.

 

Anna Banaszkiewicz
NowoczesnaFarma.pl

Dodaj komentarz