Motoryzacja

Jakie wymogi należy spełniać by uzyskać możliwość pełnego odliczenia…

odliczanie vat od paliwaPełne odliczanie VAT od paliwa, czyli 100% VAT zawartego w cenie paliwa, oleju napędowego lub gazu możliwe jest od kwietnia 2014 r. w przypadku:

 1. Pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t – niezgłaszanych na VAT-26,

 2. Pojazdów zgłoszonych na VAT-26 – zarówno samochodów osobowych, jak i innych niż osobowe pojazdów samochodowych w stosunku, do których prowadzona będzie ewidencja przebiegu pojazdu oraz których sposób wykorzystywania zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,

 3. Pojazdów przeznaczonych do odprzedaży, sprzedaży, oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze – jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika,

 4. Pojazdów specjalnych, do których zaliczyć należy:

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

   • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

  1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

  2. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

   • agregat elektryczny/spawalniczy,

   • do prac wiertniczych,

   • koparka, koparko-spycharka,

   • ładowarka,

   • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

   • żuraw samochodowy

   • bankowóz

   • pojazd pogrzebowy

 1. pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu, co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie

Odliczanie VAT od paliwa stanowi podstawę dla prawidłowego funkcjonowania praktycznie wszystkich krajowych przedsiębiorców w przestrzeni rynkowej. Bez możliwości odliczeń VAT-u od paliwa sprawne prowadzenie działalności gospodarczej byłoby znacznie utrudnione z uwagi na poziom zwiększonych oraz zwiększających się kosztów podstawowych.

Odliczanie VAT od paliwa charakteryzuje się dużą ilością uwarunkowań formalnych, które należy spełniać by móc skorzystać z tej możliwości. Dokładna lista specyfikacji, które między innymi na serwisach rządowych. Wpisując w pole dowolnej wyszukiwarki internetowej przykładową frazę „odliczanie VAT od paliwa w 2014 roku” na ekranie wyświetli się strona wynikowa z odpowiednimi przekierowaniami do aktualnych informacji.

Dodaj komentarz