Firma

Transport w analizie liczbowej

Transport drogowy
Transport drogowy

O transporcie można mówić wiele, jednak najlepiej spojrzeć na jego rozwój w Polsce w oparciu o statystyki prezentowane przez GUS. Na szczególną uwagę zasługuje  publikacja „transport drogowy w Polsce w latach 2005- 2009”, w której znajdziemy  podsumowanie sytuacji w branży. Dla  oceny i zobrazowania  stanu  przytoczmy  kilka licz z tego raportu .

Przewóz ładunków

W 2009 r. biorąc pod uwagę  wszystkie rodzaje transportu zostało przewiezionych 1691,0 mln ton ładunków, to jest o ponad 2% więcej niż w poprzednim roku , za to aż o 19% więcej niż było przewiezione w roku 2005 . Cały transport wolnych ładunków złożył się na wykonaną pracę przewozową w wielkości 282,8 mld tonokilometrów. Była ona większa odpowiednio o 1,3% i 23,9%. Nie ma wątpliwości, że dominującym rodzajem transportu był transport drogowy i oczywiście  stale wzrastał w stosunku do przewozu towarów wszystkimi rodzajami transportu . W 2009 r. wyniósł 84% , zaś  81% w 2008 r. i 76% w 2005 r.

Biorąc pod uwagę cały omawiany okres tendencja wzrostowa  dotyczyła zarówno przewozów ładunków jak i pracy przewozowej transportem drogowym . Ostatni rok charakteryzuje się tym, że transportem drogowym przewieziono 1,4 mld ton ładunków, daje to o prawie 6,5% więcej niż w roku poprzednim i o 32,0% porównując z rokiem 2005. Podobnie wykonana praca przewozowa transportu samochodowego osiągnęła  ostatecznie 191,5 mld tonokilometrów i większa była o prawie 10% niż w roku 2008 i o 60% w stosunku do roku 2005.

Duże znaczenie i duży wpływ na  rozwój transportu drogowego w Polsce miał fakt   przystąpienia Polski do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r., a jeszcze większe  przystąpienie do Strefy Schengen, z dniem 27 grudnia 2007 r. co w dużej mierze wynika z  dogodnego  położenia Polski w Europie środkowej.

Jak zarabia transport

Warto teraz przyjrzeć się  transportowi zarobkowemu, czyli takiemu , który poszukuje wolnych ładunków na rynku. W ogólnych przewozach  jego udział utrzymywał się na prawie niezmienionym poziomie, stanowiąc około 53%. Jeśli chodzi o  transport gospodarczy , czyli ten który wolne ładunki i ładunki powrotne dostarcza sobie sam, tu udział wyniósł 47%. Zupełnie inaczej kształtuje się statystyka dla pracy przewozowej. Zarobkowy transport  kształtował się na poziomie 80%, a w przypadku transportu gospodarczego było  juz tylko 20%.

Transport  zarobkowy  przewiózł w 2009 roku prawie 750 mln ton, czyli więcej o 8,5% niż w 2008 r i o 33% w porównaniu z rokiem  2005 . Równocześnie wykonano 153 mln tonokilometrów, co dało wzrost o 8,2% w porównaniu z  2008 r. i o 64,5% w 2005 r., Patrząc na ten sam okres  transport  gospodarczy przewiózł 675,3 mln ton ładunków, to jest o 4,2% więcej niż rok wcześniej  i o 30,8% w stosunku do 2005 r. Praca przewozowa była za to większa odpowiednio  o 17,0% porównując z rokiem 2008 r. i o ponad 44% w stosunku do  roku 2005 .

Autor artykułu jest właścicielem giełdy ładunków www.espedytor.pl

Dodaj komentarz