Biznes

Otrzymanie firmy w drodze darowizny

Bezrobocie zmusza nas często do podjęcia decyzji o założeniu własnej firmy. Nie jest to jednak tak proste, jak by się mogło wydawać. Nawet najmniejsza firma, by mogła sprawnie prosperować, powinna być dobrze zorganizowana. Najważniejsze w tej kwestii jest niewątpliwie otrzymanie statusu  przedsiębiorczej.

Status przedsiębiorcy

Aby móc uzyskać status przedsiębiorcy musimy posiadać zdolność do czynności prawnych, jednakże osoba ograniczona w zdolnościach do tych czynności, również może otworzyć firmę, z tym jednak, że musi działać na jej rachunek przedstawiciel ustawowy. To, co dziwi wielu z nas to fakt, że przedsiębiorcą może zostać małoletni. Wówczas jego firma będzie przepisowo prowadzona przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego. Kolejnym przykładem jest sytuacja, kiedy małoletni staje się właścicielem firmy, poprzez otrzymanie darowizny. Firma taka jest jego własnością i prowadzić ją może pod warunkiem, że uzyska zezwolenie sądu opiekuńczego.

Przekazanie firmyPrzekazanie firmy

W wielu przypadkach przekazanie firmy w drodze darowizny jest bardzie opłacalne niż jej sprzedaż. Dotyczy to przeważnie sytuacji, kiedy biorcą darowizny jest potomek. Taka operacja nie podlega opodatkowaniu, gdyż mieści w pojęciu zbycia przedsiębiorstwa. Istotną sprawą jest również możliwość odrzucenia darowizny przez małoletniego. Jak to wygląda w praktyce? Małoletnie nie może odrzucić spadku. Musi to zrobić w jego imieniu   przedstawiciel ustawowy, który z kolei musi uzyskać zgodę sądu. Na podstawie woli małoletniego sąd wydaje odpowiednią decyzję. Aby przekazać firmę w drodze darowizny,  wystarczy nam kluczowy aspekt przekazania firmy w postaci spisania umowy darowizny, jednakże nowy jej właściciel musi wykonać kilka podstawowych czynności. (źródło: www.biznes-firma.pl)

Przede wszystkim  musi założyć firmę na własne nazwisko, spisać umowę darowizny w formie aktu notarialnego oraz odprowadzić ewentualne podatki. Bardzo istotne w tym wszystkim jest niewątpliwie przejrzenie trwających umów pod kątem dokonania ewentualnych cesji. Pragnąc by firma została przekazana w sposób należyty, zgodnie z art. 751 § 1 kodeksu cywilnego powinno to być dokonane w formie pisemnej u notariusza.

Dodaj komentarz