Ciekawostki

Lew Starowicz – lekarz duszy

lew starowiczLiteratura fachowa potrafi dostarczać większych emocji, niż niejedna historia. Fachowe podręczniki zawierają wiedzę, która potrafi tak samo ciekawić, fascynować i wciągać, jak literatura piękna. To właśnie dlatego niektórzy wolą odwiedzić dział edukacyjny w księgarni zamiast tego z powieściami. Prawdą jest, że mnóstwo informacji można znaleźć w internecie, ale to właśnie opracowania naukowe dostarczają nam naprawdę rzetelnej wiedzy.

Dość młodym działem w literaturze fachowej jest psychologia. Jak w przypadku każdej innej nauki również tutaj napisanie książki musi być poparte latami przeprowadzonych badań, eksperymentów i w końcu wyciągniętych z nich wniosków. Pierwsze dzieła naukowe oparte na empirycznej wiedzy sięgają dziewiętnastego wieku. Przedtem była ona traktowana „po macoszemu” i wpisywana bezpośrednio w filozofię. Zastanawiano się wówczas, czy procesy psychiczne mają źródło materialne, czy może są wynikiem działania ludzkiej duszy.

Psychologia jest dziedziną zajmującą się badaniem mechanizmów, które rządzą ludzkim zachowaniem i psychiką. Dzięki niej człowiek może lepiej zrozumieć siebie i swoje postępowanie, a także świadomie wpływać na własne reakcje. Tutaj mamy do czynienia z psychoterapią, która często jest ważniejsza niż leczenie ciała. Najsłynniejszym polskim „lekarzem duszy” jest profesor Zbigniew Lew Starowicz. Jego ogromna wiedza z zakresu ludzkiej psychiki pozwoliła na wydanie kilkudziesięciu pozycji dotykających często trudnych zagadnień. Lew Starowicz jest także autorem wielu opracowań opisujących intymną sferę życia człowieka. Prekursorką w tym temacie była polska uczona, Michalina Wisłocka. To właśnie ona od końca lat pięćdziesiątych łamała tabu i opisywała w swoich książkach seksualność człowieka. Była też pierwszą, która jasno i otwarcie tłumaczyła w swoich pracach zawiłości antykoncepcji oraz wskazywała najlepsze metody zapobiegania ciąży. W owych czasach takie publikacje były wręcz rewolucyjne. Świat się jednak zmienia i dziś półki w księgarniach aż uginają się od wszelkiego rodzaju poradników z tego zakresu.

Dodaj komentarz