Turystyka

Krótka historia Torunia

Czasy najdawniejsze

Na miejscu obecnego miasta Torunia istniało osadnictwo już w czasach Paleolitu ok 9000 lat temu. Było to dogodne miejsce, którego atutem była możliwość przeprawy przez Wisłę. W tym miejscu znajdował się bród. Początki współczesnego osadnictwa datuje się na VIII wiek naszej ery. Na miejscu dzisiejszego Zamku Krzyżackiego istniał gród. Prawdopodobnie zniszczony w XII wieku.

 Początki

Toruń w obecnym kształcie został założony przez Krzyżaków w 1230 roku. Jak wiadomo rycerze ci zostali sprowadzeni do Ziemi Chełmińskiej w celu chrystianizacji Prusów. Toruń stał się częścią Państwa Krzyżackiego. Następnie po wojnie 13 letniej i drugim Pokoju Toruńskim miasto weszło w skład Rzeczpospolitej. Miało dużo przywilejów, było członkiem hanzy i bogaciło się na handlu zbożem spławianym Wisłą oraz na corocznych jarmarkach.

 Rozwój i upadek

Okres od XIV do XVI wieku to złoty czas w rozwoju miasta. Wybudowano wtedy wiele budynków uznawanych dziś za zabytkowe. Powstała szkoła wyższa, urodził się mikołaj Kopernik. Miasto przyjęło Luteranizm.

200px-Toruń_-_Collegium_Maximum_01

 Niestety wiek XVII I XVIII to lata kryzysowe. Miasto zostało zniszczone przez artylerię szwedzką podczas oblężenia. Epidemie dżumy wydatnie zmniejszyły liczbę mieszkańców. Rozbiory obniżyły status Torunia, który stał się częścią Prus. W okresie Pruskim miasto stało się przygraniczną twierdzą. Zaczął się powolny rozwój Torunia. Wybudowano kanalizacje, linie kolejowe oraz Tramwajowe. Po I wojnie światowej Toruń stał się częścią Drugiej Rzeczpospolitej. W ciągu 20 lat istnienia państwa polskiego podwoił liczbę swoich mieszkańców. Był stolicą województwa.

 W okresie komunizmu Toruń nie rozwijał się tak szybko. Władze komunistyczne wspierały rozwój pobliskiej Bydgoszczy, ze względu na zbyt inteligencki charakter Torunia.

 Toruń dzisiaj

Obecnie miasto jest współstolicą województwa Kujawsko – Pomorskiego. Liczy około 200 000 mieszkańców. Posiada jeden z najlepszych uniwersytetów w kraju. Jego starówka oraz ruiny zamku krzyżackiego są wpisane na światową listę zabytków UNESCO a w 2004 wybrano Toruń na ogólnopolską siedzibę Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO. Miasto jest jednym z bardziej rozpoznawalnych przez zagranicznych turystów w Polsce. Kojarzy się z piernikami, Mikołajem Kopernikiem oraz pięknym Starym Miastem.

Dodaj komentarz