Ekonomia

Kredyt konsolidacyjny od podszewki – analiza i charakterystyka

Kredyty, które określamy mianem konsolidacyjnych to produkty finansowe o bardzo konkretnym charakterze i przeznaczeniu. Ich cel jest jasny – spłata wszystkich istniejących zadłużeń i zamiana ich na jeden kredyt, bardzo często na lepszych warunkach w zakresie oprocentowania. Czym charakteryzują się kredyty konsolidacyjne i jaka jest ich specyfika?

kredyty

Charakterystyka kredytów konsolidacyjnych

Produkt, jakim jest kredyt konsolidacyjny to rozwiązanie dla wszystkich osób, które mają jakiekolwiek nieuregulowane należności kredytowe, pożyczkowe – w tym także debety na rachunkach osobistych. W momencie problemów ze spłatą piętrzących się zaległości kredytowych mają oni szansę na zamianę wielu kredytów na jeden. Z samej zasady jest to jeden kredyt, najczęściej na lepszych warunkach niż przy klasycznych produktach finansowych. Wynika to z jego specyfiki. Zadaniem konsolidacji kredytów jest wyciągnięcie pomocnej dłoni dla osób, które nie mają szans w naturalny sposób wybrnąć z pętli zaciągniętych kredytów. Oczywiście żadna instytucja finansowa nie jest organizacją charytatywną. Dlatego też podobnie jak w przypadku innych oferowanych produktów finansowych zarabia ona na oprocentowaniu kredytu konsolidacyjnego. Jednak samo oprocentowanie z reguły jest dość niskie – na tyle, aby osoba spłacająca swoje zadłużenie miała realną szansę odzyskania płynności finansowej – pokazuje to ranking najlepszych ofert kredytów konsolidacyjnych.

Spłacony kredytobiorca – możliwy przyszły kredytobiorca

Pomoc osobom, które mają problem z pętlą zadłużeń przynosi obustronną korzyść. Kredytobiorca ma bowiem realną szansę pozbycia się swoich zadłużeń, a bank zarabia na oprocentowaniu kredytu konsolidacyjnego. Jednak na tym nie koniec. Jaka byłaby korzyść dla kogokolwiek, jeśli kredytobiorca nie spłaciłby swoich zobowiązań? Oczywiście w ostateczności zarobiłoby na tym kilku windykatorów, ale kredytobiorca byłby zniszczony na płaszczyźnie materialnej i finansowej. Z pewnością większość osób, które skończyły w ten sposób już nigdy nie zaciągnie żadnego kredytu – choćby dlatego, że nie będą one miały na to jakichkolwiek szans. Tymczasem pomoc w spłacie – czyli konsolidacja kredytów, to potencjalny gwarant tego, że kredytobiorca w przyszłości zaciągnie kolejny kredyt lub kredyty, a tym samym będzie klientem instytucji finansowych. Widać więc wyraźnie, że konsolidacja kredytów jest rozwiązaniem korzystnym nie tylko patrząc ze strony osób zadłużonych. Jest to także realna korzyść dla instytucji finansowych, w tym banków, które od lat walczą między sobą o każdego klienta. Klient, który uzyskał pomoc w przyszłości może się odpłacić zaciągnięciem kolejnych kredytów.

Dodaj komentarz