Biznes

Kaizen, czyli zgranie wewnętrzne, jako pewna droga do sukcesu

Kaizen jest specjalistyczną techniką coachingową szeroko stosowaną w Japonii celem zwiększenia konkurencyjności firmy wśród innych przedsiębiorstw prosperujących na rynku. W trakcie swojego początkowego okresu w niedługim czasie technika Kaizen zaczęła przynosić coraz lepsze efekty oraz znacznie przedkładać się na efektywność i zaangażowanie kadr wśród firm ją praktykujących – co szybko zaowocowało wzrostem popularności tego rozwiązania w skali światowej. Wiedzeni chęcią polepszenia swoich działań zarówno Europejscy jak i światowi menadżerowie zaczęli wprowadzać tą technikę w obrębie swoich przedsiębiorstw.

Baza wiedzy o kaizenKaizen oznacza ciągłe, systematyczne doskonalenie się organizacji jako całości. Nastawienie pro rozwojowe zasadza się na fundamentalnej świadomości, że firma to nie tylko kadra zarządzająca, ale przede wszystkim pracownicy tak zwanego niższego szczebla. Mając ustawicznie w pamięci obraz kolosa na glinianych nogach firmowi team liderzy starają się pobudzić zaangażowanie pracowników celem zwiększenia ogólnej konsolidacji kadr w zakładzie pracy.

Technika kaizen sprawdza się doskonale praktycznie w każdym środowisku, jest ona egalitarna, co sprawia, że korzystne skutki odczuwane są przez wszystkich. Baza wiedzy o Kaizen oparta jest na założeniu, że każdy z pracowników wdraża w codzienne oraz przyszłościowe działania firmy niewielkie usprawnienia (zwane inaczej kaizenami). Te zsumowane usprawnienia oraz inicjatywy w niedługim czasie wpływają na kondycję firmy lepiej dostosowując ją do zmieniających się preferencji klientów oraz wymagań rynkowych.

Metoda kaizen skupia się na zwykłym człowieku, który przestaje być traktowany jedynie, jako trybik czy nazwisko na liście płac. Każdy z członków środowiska firmowego odgrywa witalną rolę. W momencie zmiany podejścia względem pracowników od razu daje się zauważyć wzrost zaangażowania z ich strony oraz zmianę sposobów wartościowania samej swojej przez nich osoby. Pracownik czujący się potrzebny, który może realizować siebie i swoje pomysły czuje się integralną częścią całości – w efekcie praca nie staje się jedynie wypełniaczem czasu w określonych porach dnia oraz nie jest mechaniczna.

Metoda kaizen niweluje ponadto w dużym stopniu ryzyko szybkiego wypalenia zawodowego, które jest charakterystyczne dla wielu zawodów. Oczywiście spadek produktywności oraz sposobu wartościowania swoich obowiązków może mieć różne rozłożenie czasowe i nie jest stały dla żadnego środowiska ani grupy społecznej. Faktem jest, że wykonywanie obowiązków w sposób mechaniczny jedynie z tak zwanej czystej rutyny odbija się negatywnie na samym człowieku oraz jego środowisku (zawodowym jak i prywatnym). Metoda kaizen pozwala na znaczne spowolnienie, a nie raz na całkowite wyeliminowanie tej degradacji. Każdy przedsiębiorca poszukujący usprawnień, które nie muszą pociągać za sobą olbrzymich kosztów wdrożeniowych czy inwestycyjnych powinien zainteresować się wprowadzeniem szkoleń z metody kaizen.

Dodaj komentarz