Biznes

Jakie są najlepsze lokaty?

Oszczędzanie w dobie kryzysu gospodarczego, załamania gospodarki europejskiej i wysokiego bezrobocia, wydaje się niemożliwe. Odkładanie do skarpety, też nie bardzo ma sens. Instytucje bankowe wychodzą naprzeciw kryzysowi i dostosowują swoje oferty do realiów. Możliwości, jakie dają najlepsze lokaty, pozwolą na pewne odłożenie danej sumy pieniężnej. O wysokości zysku, decyduje oprocentowanie lokat, które zależne jest od inflacji oraz ogólnej kondycji rynkowej.

Mechanizm jest prosty – decydując się na otworzenie lokaty bankowej, musimy określić jej charakter, terminowość, oprocentowanie. Sądzi się, że lokaty bankowe są drogie w utrzymaniu a zyski wcale nie tak duże – jeśli oprocentowanie lokat jest stałe i wynosi ok.7% w skali roku, to założona lokata na okres 24. miesięcy, a nominalna kwota to 500 zł, uzyskamy 567 zł zysku.

Lokaty bankowe to bezpieczne oszczędzanie

Każdy niemal bank, posiada bogatą ofertę lokat, skierowaną do ludzi różnego statusu (oczywiście nie chodzi o status społeczny, lecz o to, że lokaty bankowe mogą być założone przez każdego – od tych, którzy zarabiają skromnie aż po bardzo zamożnych ludzi).

No tak, ale czym są lokaty bankowe? Nie są to konta bankowe, jak powszechnie ludzie sądzą. Otóż lokaty bankowe to pewnego rodzaju inwestycje: oddając swoje oszczędności bankowi, po wybranym czasie deponowania bank wypłaca kapitał wraz z odsetkami (oprocentowanie lokat generuje dodatkowe finanse na lokacie).

Mówimy również o depozycie bankowym – z tym, że depozyty służą bankowi, jako środki finansowania. Stąd banki mogą udzielać kredytów, pożyczek i prowadzić swoją działalność – dla depozytu, im wyższe jest oprocentowanie lokat, tym większe zyski dla Klienta, ale i dla banku.

Jeśli zdecydujemy się na otworzenie lokaty w czasie kryzysu (gdy gospodarka nieco jest osłabiona), warto by była ona długoterminowa i ze stałym oprocentowaniem. Oznacza to, że w momencie, gdy dochodzi do zniżki stóp procentowych, naszej lokaty te obniżki nie dotyczą. Jeśli jednak kryzys mija, długoterminowe lokaty bankowe niekoniecznie przyniosą pewne zyski. Należy być wówczas ostrożnym.

Wnioski

Oszczędzanie to umiejętność zarządzania finansami w taki sposób, by nie musieć się martwić, jak powiązać koniec z końcem. Wielu ludzi żyje na krawędzi i od miesiąca do miesiąca. Jeśli dobierze się atrakcyjne lokaty bankowe szybko okaże się, że problem kłopotów finansowych, stopniowo się rozwiąże. Ważne jest, by oprocentowanie lokat było stałe – wtedy mamy pewny zysk.

Oszczędne życie to pokorne życie – wymaga pewnych ograniczeń, ale nauczy pewnej dyscypliny i szacunku do pieniędzy. Niestety, żyjemy w takich czasach, w których pieniądze są podstawowymi środkami materialnymi, które zapewniają nam byt.

Warto zauważyć, że spora część Polaków inwestuje swoje pieniądze w lokaty bankowe i zyskuje. Czasami wystarczy niewielka nawet kwota, która zawsze będzie pewnym zabezpieczeniem. Stałe oprocentowanie lokat jest gwarantem pewnego zysku, dlatego poleca się takie lokaty, które opatrzone są stałą stawką procentową.

Dodaj komentarz