Reklama

Jak odpowiednio zorganizować pracę firmy?

Niezależnie od wielkości firmy, organizacja pracy jest bardzo trudnym zadaniem. Stają przed nim najczęściej sami właściciele przedsiębiorstw lub wyznaczeni specjalnie do tego menadżerowie i kierownicy. Pomimo różnić pomiędzy poszczególnymi branżami i rodzajami firm, praca skutecznego organizatora wygląda bardzo podobnie.

Co powinniśmy wiedzieć o sobie?

images

We wszystkich rodzajach firm zachodzą podobne procesy związane ze sprawami decyzyjnymi i organizacyjnymi. Każde przedsiębiorstwo podlega także takim samym prawom i wymaganiom rynkowym. Nasza np. agencja reklamowa będzie efektywnie pracować jeśli podczas organizacji pracy wykorzystamy (lub zrobią to nasi pracownicy) doświadczenia związane ze wszystkimi dziedzinami życia i biznesu. Bardzo przydatne w tej kwestii są również zdolności interpersonalne i umiejętność odpowiedniej oceny poszczególnych osób. Zdaniem specjalistów, jednym ze sposobów oceny pozycji naszej firmy są możliwości najsłabszego kadrowego ogniwa w naszym przedsiębiorstwie.

Więcej za mniej, nigdy odwrotnie

pareto

Nie ma idealnego modelu gwarantującego skuteczne rozwiązanie wszystkich problemów i zapewnienia ponadprzeciętnej wydajności oraz efektywności. Zgodnie z opracowaną przez włoskiego socjologa i ekonomistę Vilfredo Pareto zasadą, z 80% naszej działalności uzyskamy jedynie 20% korzyści. W tym przypadku powinniśmy skupić się na odnalezieniu 20% działań, dających 80% efektów. Prowadzona przez nas agencja reklamowa opiera się o stosunki i relacje wielu ludzi. W takim układzie wokół nas będą cały czas zachodziły różnego rodzaju procesy oraz ciągłe zmiany. Musimy je wszystkie mieć pod kontrolą i uważnie śledzić.

Idealnym pomysłem wydaje się być stałe analizowanie stanu realizacji założonych celów. Brak odpowiedniej kontroli wiąże się nierozłącznie ze starami finansowymi oraz spadającą wydajnością i pracowników. Opracowanie odpowiednich procedur ułatwi zarządzanie ludźmi oraz realizowaniem projektów. Pamiętajmy, że sukces to jedynie terminowe i dopasowane do sytuacji stosowanie wcześniej opracowanych mechanizmów.

Sami nic nie osiągniemy

Podstawowym elementem każdego biznesu są ludzie. Każdy posiada indywidualny charakter oraz predyspozycje. Powinniśmy doskonale poznać osoby, z którymi współpracujemy. Będziemy dzięki temu mogli odpowiednio dopasować zakres obowiązków do poszczególnych pracowników. Niezależnie od stanowiska każda osoba musi posiadać wymagane umiejętności.

Kolejnym istotnym aspektem są cele. Możemy do nich zaliczyć założenia o charakterze długoterminowym oraz krótkoterminowym.  Osiągnięty cel będziemy równoznaczny z tym, że nasze agencja reklamowa działa poprawnie.

Nikt nie zrobi tego za nas

Zarządzanie pracą i czasem w każdej firmie powinno być powierzone wyspecjalizowanej kadrze zarządzającej. Naiwnym jest myśleniem, że zatrudniane przez nas osoby będą same dążyć do jeszcze większej efektywności oraz wydajności. Rolą skutecznego organizatora pracy jest stawianie celów, proponowanie mechanizmów mających zapewnić ich realizowanie oraz rozliczanie poszczególnych pracowników czy działów z ich zadań.

Dodaj komentarz