Dom

Instalacja elektryczna w naszych domach

Najważniejszym zadaniem przy projekcie

tak istotnego elementu z naszego punktu widzenia jakim jest niewątpliwie instalacja elektryczna, jest zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania instalacji. Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w dziedzinie projektowania instalacji elektrycznych. Powinien on uwzględniać nasze wymagania, rodzaj użytkowanych przez nas urządzeń oraz ich liczbę. Dlatego bardzo ważna jest współpraca pomiędzy zleceniodawcą a projektantem.

W naszych mieszkaniach

okablowanie elektryczne najczęściej umieszcza się pod tynkiem. Polega to na montowaniu przewodów na ścianach lub sufitach a następnie przykryciu ich warstwąinstalacja elektryczna tynku. Minimalna grubość tynku, jakim powinniśmy pokryć ściany jest zależna od grubości profilu zastosowanych przewodów. Inną możliwością jest prowadzenie kabli w specjalnie tworzonych bruzdach. Jest to jednak stosowane dużo rzadziej ze względu na wyższy koszt dla zleceniodawcy. Przewody mocuje się specjalnymi uchwytami szybkiego montażu wykonanymi z tworzyw sztucznych. Występują one w różnych, dostosowanych do kabla rozmiarach (np. USMO-6 – USMO-14). Do montażu, pod groźbą uszkodzenia instalacji i zwarcia, nie wolno wykorzystywać elementów stalowych.  Przewody umieszcza się zawsze pionowo lub poziomo, nigdy na skos. Projekty instalacji powinny też przewidywać umieszczenie okablowania w pewnej odległości od drzwi i okien. Do budowy instalacji wtynkowej wykorzystujemy specjalnie przeznaczone do tego kable. Zaletą omawianej instalacji jest niski koszt wykonania i szybki montaż, jako wada możemy wymienić niemożność łatwej wymiany przewodów oraz problem w dokładnej lokalizacji miejsca położenia kabli.

Nasza instalacja elektryczna

powinna być wykonana przez doświadczonego elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia i referencje. Z uwagi na nasze bezpieczeństwo nie należy samemu podejmować się wykonania tego skomplikowanego zadania, jeżeli nie posiadamy fachowej wiedzy. Aby uniknąć w przyszłości nieprzyjemnych niespodzianek, wszystkie zmiany w projekcie powinny być udokumentowane poprzez rysunki oraz fotografie wykonane przez wykonawcę robót.

W trakcie użytkowania instalacji elektrycznej

bardzo ważnym elementem są okresowe przeglądy oraz pomiary instalacji pozwalające wykryć oraz wyeliminować jej ewentualne nieprawidłowe działanie.

Dodaj komentarz