Ekonomia

Formularz PIT 37 dla początkujących

Deklarację podatkową PIT 37 każdego roku rozlicza najwięcej Polaków, co przekłada się również na ilość błędnie rozliczonych wniosków. Jeżeli pragniesz rozliczyć się poprawnie, koniecznie przeczytaj poniższy artykuł.

Deklaracja podatkowa PIT 37 to jeden z najczęściej wybieranych druków podatkowych w Polsce i od lat liczba podatników rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych utrzymuje się mniej więcej na podobnym poziomie. Według informacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów całkowita liczba podatników, która w 2011 roku rozliczyła swój podatek w urzędach skarbowych to niewiele ponad 20 milionów podatników. Większość z nich, czyli 16,5 miliona podatników wypełniło PIT 37 druk.

PIT_37

Kto rozliczy PIT-37?

Formularz przeznaczony jest dla tych podatników, którzy uzyskali przychody na terytorium Polski, które rozliczane są za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że deklaracja ta przeznaczona jest dla pracowników i wszelkich zleceniobiorców, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik.

PIT 37 nie mogą rozliczyć podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz ci, którzy zobowiązani są doliczyć do swoich przychodów przychody swych małoletnich dzieci.

Druk PIT 37 rozliczą więc podatnicy, którzy uzyskali przychody z tytułu:

 • pracy na umowę o pracę
 • wykonywanej pracy na zlecenie
 • przychodów z kontraktów menedżerskich
 • umowy o dzieło
 • stypendiów
 • wynagrodzeń ze stosunku służbowego
 • emerytury oraz świadczeń przedemerytalnych
 • rent krajowych
 • zasiłków przedemerytalnych oraz z tytułu ubezpieczenia społecznego
 • pracy dla tymczasowo aresztowanych i skazanych
 • posiadania praw autorskich
 • uzyskania przychodów z umowy aktywizacyjnej

 

Ulgi i odliczenia

Rozliczając formularz PIT 37, podatnik może skorzystać z szerokiego pakietu ulg i odliczeń od podatku. Najpopularniejsze z nich to:

 • ulga internetowa

Za rok 2012 z ulgi na Internet będą mogli skorzystać jeszcze wszyscy podatnicy, a zmiany zostaną wprowadzone dopiero przy rozliczeniu za rok 2013. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 zł.

 • ulga prorodzinne

Przysługuje na dzieci do 18 roku życia oraz do 25 roku w przypadku, gdy dziecko kontynuuje edukację. Za każde dziecko podatnik może odliczyć od swojego PITu 1.112,04 zł rocznie (na miesiąc wychodzi 92,67 zł)

 • ulga dla samotnie wychowujących dzieci

Rodzic samotnie wychowujący dziecko płaci podwójny podatek dochodowy, ale od połowy swojego dochodu.

 • ulga rehabilitacyjna

Obejmuje między innymi ulgę na leki, odliczenie od korzystania z przewodników (maks. 2280 zł), ulga z tytułu posiadania certyfikowanego psa przewodnika (maks. 2280 zł) oraz z tytułu utrzymania samochodu przez inwalidę (2280 zł)

Wszystkie wyżej wymienione ulgi rozliczamy za pomocą załącznika PIT/O.

 

Termin składania PIT 37

Formularz PIT 37 składamy podobnie jak druki: PIT 36, PIT 36L, PIT 38, PIT 39 do końca kwietnia 2013 roku. Warto rozliczyć się w terminie, ponieważ spóźnialscy mogą liczyć się z mandatami nawet do 300 złotych.

Dodaj komentarz