Ciekawostki

Bojlery – zabezpieczenie instalacji CO

Głównym priorytetem przy doborze systemu grzewczego jest jego bezawaryjny komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo całej instalacji CO – bojlery. Pierwszym podstawowym elementem na który w tym wypadku należy zwrócić uwagę ze względów bezpieczeństwa jest piec. W nowoczesnych kotłach z podajnikami oraz z zamkniętą komorą spalania stosuje się, jako zawory bezpieczeństwa presostaty. Urządzenia te chronią nasze domowe źródła ciepła przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury w kotle. W momencie gdy następuje wzrost ciśnienia w naszym urządzeniu grzewczym zawór otwiera się i automatycznie obniża je. Dlatego należy pamiętać o okresowej kontroli poprawności działania zaworu bezpieczeństwa.

Bojlery

Równie istotną sprawę stanowi analiza spalin. Dzięki niej zyskujemy pewność, że proces spalania w źródle ciepła przebiega sprawnie. Pomiary zawartości spalin powinny być przeprowadzone przez instalatora, który dysponuje przeznaczonym do tego celu kalibrującym przyrządem pomiarowym. W tym wypadku powinniśmy skorzystać z usług firm, których pracownicy dobrze znają urządzenia konkretnego producenta oraz posiadają certyfikaty lub zaświadczenia ukończenia specjalistycznych szkoleń.

Biorąc pod uwagę okresowe kontrole naszej instalacji CO należy pamiętać również o:

  • Próbach szczelności instalacji,
  • Sprawdzaniu działania zaworów instalacyjnych i termostatycznych,
  • Sprawdzania działania pracy pomp

Sama instalacja CO również musi być zabezpieczona przed skutkami nadmiernego wzrostu cieśnienia. Szczególnie jest to ważne w układach wysokotemperaturowych. Podwyższony przez długi okres czasu wskaźnik ciśnienia w instalacji może spowodować uszkodzenia w samym systemie grzewczym jak i w konstrukcji budynku. W tym celu montuje się bojler ( naczynie wzbiorcze). Inaczej rzecz ujmując bezciśnieniowy zbiornik zapewniający swobodne połączenie wodnej instalacji CO z atmosferą. Sposób ustawienia i montażu tego urządzenia reguluje Polska Norma PN – 91 / B – 02413 “Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo.

bojlery

Instalacja CO pracuje pod ciśnieniem hydrostatycznym wytworzonym przez słup wody. W układach grzewczych zachodzi proces podgrzewania wody. Wraz ze wzrostem temperatury, wzrasta objętość wody, a tym samym ciśnienia. W tym wypadku woda gromadzona jest w naczyniu wyrównawczym, montowanym w najwyższym punkcie układu. Bojlery te pozwalają na przejęcie nadmiaru wody, a tym samym zabezpiecza całą instalację grzewczą.

Dodaj komentarz