Zawory bezpieczeństwa i zwrotne w układach maszyn piekarniczych

Przemysłowe maszyny piekarnicze mają różne układy napędzające podzespoły uczestniczące w procesie produkcji. Do jednych z takich układów należy układ pneumatyczny, w którym zawory bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia instalacji przed awarią, która mogłaby spowodować nadmierny wzrost ciśnienia.  Zasada pracy zaworu bezpieczeństwa Zawory bezpieczeństwa są niezbędnym elementem w głównym prze­wodzie ciśnieniowym. Zasada…