Forex czy Giełda Papierów Wartościowych?

Posiadasz oszczędności? Jeżeli tak to możesz wybrać jedną z dwóch dróg budowy kapitału. Pierwszym rozwiązaniem jest powolne i systematyczne odkładanie pieniędzy na rachunku bankowym lub lokacie. Możemy też aktywnie inwestować. Lokaty Bankowe Lokaty bankowe są oprocentowane na kilka procent w skali roku czyli do każdych 100 zł na lokacie po…

Lokaty bankowe – oszczędzanie czy inwestowanie?

Nieco prowokacyjne pytanie: czy lokaty bankowe służą oszczędzaniu czy inwestowaniu? W mowie potocznej znaczenie słów „inwestowanie” i „oszczędzanie” zatarło się i jest stosowane zamiennie w sytuacjach, w których jest mowa o lokowaniu kapitału w oprocentowane produkty inwestycyjne. Wbrew pozorom istnieje różnica pomiędzy znaczeniem tych słów. Inwestując działamy aktywnie starając się…