Druki KRS – niezbędne informacje

O ile przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne muszą być rejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o tyle te prowadzone przez spółki, stowarzyszenia bądź fundacje wymagają wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowniczym (KRS). Lista podmiotów, których powołanie wymaga wpisu w KRS jest bardzo długa, ale i tak znacznie…