Zawory bezpieczeństwa i zwrotne w układach maszyn piekarniczych

Przemysłowe maszyny piekarnicze mają różne układy napędzające podzespoły uczestniczące w procesie produkcji. Do jednych z takich układów należy układ pneumatyczny, w którym zawory bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia instalacji przed awarią, która mogłaby spowodować nadmierny wzrost ciśnienia.  Zasada pracy zaworu bezpieczeństwa Zawory bezpieczeństwa są niezbędnym elementem w głównym prze­wodzie ciśnieniowym. Zasada…

Reduktory ciśnienia w układach platform dla niepełnosprawnych

Układy pneumatyczne napędzające nietypowe platformy dla niepełnosprawnych posiadają w swej budowie wiele ważnych dla działania tych układów elementów. Reduktory ciśnienia Ważnym elementem wchodzącym w skład pneumatycznych układów regulacji automatycznej jest reduktor wstępny służący do wstępnego stabilizowania ciśnienia w sieci sprężonego powie­trza. Często są spotykane dwa rozwiązania konstrukcyjne redukto­rów ciśnienia. Jednym…