Toczeń układowy. Jak zwlaczyć?

Toczeń rumieniowaty układowy (w skrócie TRU) to choroba autoimmunologiczna objawiająca się zaburzeniami tkanki łącznej. Jest to choroba atakująca wiele narządów jednocześnie, gdzie najczęściej są to skóra, stawy oraz nerki jednak może dotyczyć każdego narządu i miejsca. Choroba objawia się dosyć zróżnicowanym stopniem intensywności – w niektórych przypadkach choroba ma charakter…